HET EINDE VAN DE WERELD
IS NOG NIET VOOR MORGEN.

Denk daarom vandaag al aan je pensioen.

Een aanvullend
pensioen, al van gehoord?

Naast het wettelijke pensioen, kan je onder meer via je werkgever je pensioen aanvullen. Dit heet de ‘tweede pensioenpijler’ en wil eigenlijk gewoon zeggen dat je baas elke maand een bepaald bedrag i.f.v. je loon in een ‘spaarpot’ stopt. Jij hoeft er dus niets voor te doen, maar het is wel superbelangrijk want op deze manier bouwen jullie samen aan jouw pensioen.

Spaart je
baas al mee voor
jouw pensioen?

Ja

Ja? Top!

Maar weet je ook hoeveel voor jou in die spaarpot gaat?

Je werkgever zou minstens 3% van je brutoloon moeten sparen. Dit is een minimaal streefdoel dat de regering vooropstelt, maar echter geen wettelijke minimum.

Als je deze vraag met “euhm…” moet beantwoorden, dan vraag je best op je werk om je pensioenplan eens te bekijken. Zolang je in dienst bent, ontvang je een pensioenoverzicht via je werkgever of je pensioeninstelling. Zo’n fiche geeft een overzicht van het aanvullend pensioen dat je al hebt opgebouwd en geeft ook een idee wat je van pensioenbedrag mag verwachten als je in dit pensioenplan blijft storten tot je pensioenleeftijd. 

Je kan je pensioenfiche ook raadplegen via mypension.be. Op deze overheidswebsite vind je jouw actuele situatie met betrekking tot je wettelijk en aanvullend pensioen. Laat daar je emailadres na en ontvang een jaarlijkse update.

Nee

Nee? Da’s jammer…

Check hier waarom je je werkgever toch best overtuigt.

 Is dat écht belangrijk zo’n aanvullend pensioen?

Je pensioen lijkt nog ver weg, maar je pensioen opbouwen kan je doen tijdens je hele carrière. Een aanvullend pensioen zorgt ervoor dat je je levensstandaard ook na je loopbaan op peil kan houden.

Daarom is het belangrijk om al tijdens je carrière pensioen op te bouwen voor later. Je werkgever hierin betrekken is belangrijk. Het voordeel van een aanvullend pensioenplan is immers net zo belangrijk als andere extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques of een bedrijfswagen.

Hoe moet ik zo’n aanvullend pensioenplan vragen? 

Spreek je werkgever er gewoon op aan en vraag of het niet mogelijk is om een aanvullend pensioenplan te voorzien.

Als je op zoek bent naar een nieuwe job, kan je best tijdens je sollicitatiegesprek al eens naar een pensioenplan vragen. Je kan altijd via mypension.be controleren of je vorige werkgevers al mee je pensioen opbouwden. Laat daar je emailadres na en ontvang een jaarlijkse update.

Is er op je werk geen aanvullend pensioenplan, dan kan je zelf vragen om een deel van je loon te laten storten in een aanvullend pensioenplan naar keuze.

Geen idee

Oei…

Geen idee of je werkgever mee voor je pensioen spaart?

Als je niet zeker weet of je werkgever mee voor jouw pensioen spaart, dan vraag je dat best eens bij de personeelsdienst na.

En check zeker ook mypension.be voor meer info over je actuele situatie met betrekking tot je wettelijk en aanvullend pensioen. Laat daar je emailadres na en ontvang een jaarlijkse update.

De vier
pensioenpijlers

Eerste

Wie in België werkt, heeft recht op een wettelijk pensioen. Dat ziet er anders uit naargelang je werknemer, ambtenaar of zelfstandige bent.

Hoeveel je wettelijk pensioen als werknemer bedraagt, hangt af van hoelang je gewerkt hebt en hoeveel je tijdens je loopbaan verdiende. Het gemiddelde wettelijk pensioen voor een werknemer bedraagt vandaag 1.542 euro per maand.

Tweede

Wanneer een werkgever zijn werknemers (mee)helpt om een aanvullend pensioen op te bouwen, dan spreken we over de tweede pensioenpijler.

In België zijn meer dan zeven op tien werknemers bij een aanvullend pensioenplan aangesloten, via een groepsverzekering of een pensioenfonds. In zo’n verzekering of fonds stort de werkgever dan geld.

Soms zijn werknemers aangesloten bij een sectoraal pensioenplan dat door de sociale partners voor een bepaalde bedrijfssector is opgericht.

Derde

Dit gaat over pensioensparen en langetermijnsparen. We spreken dus over de derde pensioenpijler als jij zelf, als individu, geld opzijzet voor later en er een fiscaal voordeel aan verbonden is.

Vierde

Soms spreekt men ook van een “vierde pensioenpijler”. Sommigen bedoelen hiermee alle andere spaarverrichtingen zonder fiscaal voordeel, anderen bedoelen hiermee vastgoed (de eigen woning).

Wat als ik zelfstandige ben?

Ook als zelfstandige heb je verschillende mogelijkheden om een aanvullend pensioen op te bouwen. De fiscaal meest interessante formule waarmee je als zelfstandige een aanvullend pensioen kan opbouwen, is het ‘Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen’, of kortweg het VAPZ.

Naast het VAPZ kan een bedrijfsleider ook nog via de vennootschap extra stortingen in een individuele pensioentoezegging doen. Een gelijkaardige mogelijkheid bestaat voor zelfstandigen die actief zijn als natuurlijk persoon (zonder vennootschap).

Veel gestelde vragen

Wat als ik van job verander?

Je verliest de opgebouwde reserve van jouw pensioenplan uiteraard niet. Je kan dit bedrag gewoon bij de verzekeraar of het pensioenfonds van je vorige werkgever laten staan volgens de voorwaarden van het plan. Dit is de standaardkeuze. Er zijn ook nog andere opties mogelijk, zoals bijvoorbeeld een overdracht van de reserves naar het plan van je nieuwe werkgever. Je verzekeraar of je pensioenfonds zal voor deze opties met jou contact opnemen. Ga telkens na wat de gevolgen van elke optie zijn voor je overlijdensdekking en voor je pensioenkapitaal.

Wat als ik ziek word of tijdelijk niet kan werken?

Er kunnen zich drie situaties voordoen.

De meeste pensioenplannen voorzien enkel in pensioenopbouw voor de periodes wanneer je effectief hebt gewerkt en bijgevolg loon hebt ontvangen. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid zal je aanvullend pensioen lager zijn aangezien de betaling van de pensioenbijdragen tijdens die periodes wordt geschorst.

Er zijn ook plannen die bepaalde periodes van ziekte of arbeidsongeschiktheid gelijkstellen aan effectief gewerkte periodes. De werkgever blijft de pensioenbijdragen dan verder betalen tijdens je afwezigheid. De periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid heeft dan geen invloed op je pensioenkapitaal.

Tot slot kan het pensioenplan een bijkomende verzekering ‘premievrijstelling’ bevatten die ervoor zorgt dat de verzekeraar de pensioenbijdrage tijdens de periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid ten laste neemt. Ook in deze situatie zal je aanvullend pensioen niet verminderen.

Informeer bij je verantwoordelijke manager of de personeelsdienst over de gevolgen van een periode van (langdurige) ziekte of arbeidsongeschiktheid voor jouw aanvullend pensioen en overlijdensdekking.

Wat als ik parttime ga werken?

Ga je deeltijds werken, dan heeft dat gevolgen voor je aanvullend pensioen. De pensioenbijdragen en de pensioenrechten worden dan aangepast, naargelang de verminderde arbeidsduur. Wie een aantal jaren deeltijds heeft gewerkt, komt bij de pensionering dus uit op een kleiner pensioenkapitaal.

Bepaalde periodes van arbeidsduurvermindering, bijvoorbeeld onder de vorm van tijdskrediet, leiden niet noodzakelijk tot een lagere pensioenopbouw. Ze worden soms wel gelijkgesteld met een periode van effectieve tewerkstelling. Informeer op voorhand bij je verantwoordelijke manager of de personeelsdienst over de gevolgen van het deeltijds werken voor je aanvullend pensioen.

Wat als mijn gezinssamenstelling wijzigt?

De geboorte van je zoon of dochter, een echtscheiding, nieuw samengestelde gezinnen, …: deze gebeurtenissen in je privéleven kunnen gevolgen hebben voor het aanvullend pensioen, en meer bepaald voor je overlijdensdekking die in de meeste gevallen voorzien is in je pensioenplan. Informeer je verantwoordelijke manager of de personeelsdienst over deze wijzigingen en vraag na wat de gevolgen zijn voor de overlijdensdekking. Vergeet bij die situaties ook indien nodig je begunstigingsclausule niet aan te passen. Zo bepaal je zelf aan wie het geld toekomt bij je overlijden.

Waar vind ik meer info?

76% van de werknemers en 57% van de zelfstandigen bouwt een aanvullend pensioen op. Op deze manier bouw je een welgekomen appeltje voor de dorst op na je professionele carrière.

Aanvullende pensioenen zijn geen eenvoudige materie. Wil je er meer wegwijs in raken? Dan bevelen we volgende bronnen aan:

Voor persoonlijke informatie

MyPension.be, de website van de overheid voor informatie over je wettelijk pensioen en een overzicht van al je aanvullende pensioenen, de betrokken bedragen en documenten (o.a. het pensioenreglement).

Noot: identiteitskaart en kaartlezer nodig om je aan te melden, of gebruik de Itsme-app.

Voor algemene informatie

  • Wikifin.be, de informatiesite van de FSMA, de officiële toezichthouder op de financiële sector in ons land.

  • FSMA.be, de website van de toezichthouder, voor meer gedetailleerde informatie, onder meer over de gevolgen van wijzigingen in het beroeps- of privéleven.

  • assuralia.be

  • PensioPlus.be, de website van PensioPlus, de vereniging van Belgische pensioenfondsen en inrichters van een sectorale pensioentoezegging, is tevens een bron van informatie.

Waarom deze
campagne?

Je aanvullend pensioen lijkt misschien iets waar je momenteel nog niet van wakker moet liggen, maar het is verstandig om er nu al over na te denken. Met deze campagne willen Assuralia en PensioPlus je bewust maken van het pensioen in het algemeen en meer bepaald van het aanvullend pensioen via de werkgever.

Meer info over deze campagne vind je in ons persbericht.